Az együttműködés rendje

A Quanta 3D SEM/FIB berendezés hozzáférhető ELTE- és ELTE-n kívüli kutatók, kutatócsoportok számára.

Első lépésként célszerű a labor vezetőjével telefonon vagy e-mailben felvenni a kapcsolatot. Általában lehetőség nyílik próbamérésre, melynek során eldönthető, hogy a berendezés alkalmas-e a szándékolt célok elérésére.

A mikroszkóp használatának költségei vannak, amit belső és külső felhasználóknak is meg kell téríteniük. A fizetendő díj eltérő belső és külső felhasználók esetén, valamint függ az adott feladattól és a munka nagyságrendjétől, ezért az esetenként megállapodás tárgya.

A belső felhasználók egy megrendelő lap kitöltésével jelzik a munka megrendelésének szándékát. A megrendelő lap letölthető itt. A munka elvégzése után a laboratórium vezetője a megrendelőnek elküldi az elszámoló lapot. Az elszámoló lap és munka elvégzését igazoló lap letölthető itt.

Külső felhasználók esetén a megállapodás tényét és tárgyát az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrummal kötendő szerződésben rögzítjük. A szerződés mintapéldánya letölthető itt. A szerződő partner a munka elvégzését követően teljesítési nyilatkozatot tölt ki, és azt postán vagy személyesen eljuttatja a laboratórium vezetőjének. A teljesítési nyilatkozat dátumához képest 15 napon belül az ELTE kiállítja a szerződésben meghatározott összegről szóló számlát, és azt eljuttat a partnerhez.

A mérések beosztását háromtagú bizottság felügyeli. Az aktuális heti munkabeosztás a laboratórium honlapján (sem.elte.hu) megtalálható, és általában az előző hét végén (szombat, vasárnap) már olvasható. Ugyanitt láthatók az elmúlt hetek beosztásai a megfelelő menüpont alatt. A heti mintákat célszerű hétfő délelőtt, de legkésőbb a mérést megelőző napon átadni a laboratóriumban.